ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್! ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಸುದ್ದಿ

ಅಫ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಗ್ರೀಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಚವಾಣ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಅಫ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೂಷನ್ ನ ಅನುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಛಾವಾಣಿಗಳನ್ನು ಒರೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಕ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಭ್ರಮೆಯ ಚಿತ್ರವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರಿವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವನ್ಯ ಜೀವಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಜೀನಿಯಸ್ ಎನ್ನುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಇಲಿ, ಹಾವು ಮತ್ತು ಮೀನು ಇದೇ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *